azm
فروردین 22 1399 مدیریت 1 نظر
امکانات ایمیل و پیامک بعد از ثبت فرم (پر شدن فرم) امکان ارسال پیامک و یا ایمیل به ثبت کننده فرم یا افراد دیگری وجود دارد. در سه زمان این پیامک یا ایمیل ارسال می‌شود، هنگام ” ثبت و ویرایش فرم”، “ثبت فرم” و “ویرایش فرم” که در بخش شرط هر پیامک یا ایمیل مشخص می‌شود. قالبهای ایمیل هم میتواند به راحتی از میان دهها قالب آماده انتخاب شود و یا توسط کاربر طراجی شود.