azm
فروردین 27 1399 بهينه سازي 1 نظر
می‌شوند. نمایش اطلاعات ثبت شده و گزارشات مرتبط : اطلاعات ثبت شده در فرم به همراه اطلاعات سیستمی ثبت به صورت لیست نمایش داده میشود و میتوان هر نوع فیلتر جستجویی را در این بخش ایجاد کرد ، آیتمهای نمایش داده شده نیز انتخابی هستند . همچنین امکان ساخت گزارشات نموداری تجمعی بر اساس فیلد دلخواه و با تعیین فیلتر دلخواه به سادگی در این بخش امکان پذیر است